Co można wybudować na działce rolnej bez pozwolenia?

Taki dylemat nie należy wcale do najrzadszych, gdyż może spotkać każdego posiadacza działki rolnej. Bez jej odrolnienia niemożliwa jest przecież budowa domu, ale nieco mniejsze obiekty możemy postawić po spełnieniu określonych warunków. Warto się z nimi zapoznać, aby nie mieć potem poważnych problemów natury prawnej. 

W przypadkach jakie tutaj omówimy wskażemy obiekty, które wymagają jedynie zgłoszenia. Pozwolenie na budowę nie jest konieczne dla budowy obiektów gospodarczych związanych z rolnictwem np. utworzenie kolejnego budynku na działce siedliskowej. Wówczas możliwe jest postawienie parterowego budynku gospodarczego o wielkości maksymalnej 35 mkw, konstrukcja nie może mieć większej rozpiętości niż 4,80 m. Drugim przypadkiem są wszelkiego rodzaju altany, budynki gospodarcze, oranżerie, czy wiaty. W tej sytuacji obiekt nie może przekraczać wielkością 25 mkw., istnieje też ograniczenie mówiące o liczbie obiektów. Ich ilość nie może przekraczać dwóch obiektów na powierzchni co 500 mkw terenu działki. Jeżeli wiemy co chcemy budować i nie ma konieczności uzyskania zgody na budowę należy przystąpić do zgłoszenia. Jak tego dokonać?

Wystarczy złożyć pismo, które będzie zawierać zakres, sposób wykonywania prac, rodzaj budynku oraz czas rozpoczęcia. Do całości dołączamy dokument potwierdzający nasze prawo do zarządzania nieruchomością. Niekiedy może okazać się niezbędne dołączenie pozwoleń, uzgodnień i szkiców. W razie potrzeby to urząd właściwy zgłasza konieczność dostarczenia brakujących dokumentów w określonym czasie. Jeżeli tego nie zrobimy to musimy liczyć się ze sprzeciwem na piśmie ze strony urzędników.