Gdzie umieścić numer domu? Znakowanie budynków – przepisy.

Wiele budynków w całym kraju posiada co prawda oznaczenie w postaci numeru, ale sposobom i miejscom montażu tabliczek można wiele zarzucić. Są one czasem ukryte w niewidocznej dla ludzkiego oka strefie lub po dłuższych poszukiwaniach okazuje się, że wcale ich nie ma. Konieczność posiadania tabliczki jednak istnieje i nie możemy wypierać się nieświadomością z zakresu obowiązującego prawa. Takie zapisy znajdziemy chociażby w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości, prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz kodeksie wykroczeń. 

Przepisy jasno określają obowiązek oznaczenie numerem porządkowym każdego domu i to w dobrze widocznym miejscu. Tabliczkę instaluje się po stronie frontowej domu jednorodzinnego. Na zamontowanie oznaczenia mamy 30 dni od momentu przeczytania informacji wysłanej na adres zamieszkania o nadaniu numeru. Taka tabliczka powinna zawierać numer, nazwę ulicy lub miejscowość. Dom położony w głębi działki ze względu na niewidoczność tabliczki powinien posiadać oznaczenie powieszone na ogrodzeniu na wysokości wzroku. W razie niezastosowania się do przepisów, musimy liczyć się z karą zawartą w kodeksie karnym. Brak tabliczki z numerem może kosztować nawet 250 zł. Zapisy niekiedy zmieniają się, warto więc stale obserwować regulacje w tym zakresie. Niekiedy też określona miejscowość wymaga dodatkowych oznaczeń w postaci np. więcej niż jednej tabliczki zamontowanej z drugiej strony domu.

Reasumując oznaczenia domu powinno znajdować się w widocznym miejscu, na frontowej ścianie budynku. Warto wybierać tabliczki z czytelną czcionką i podświetleniem, dzięki temu oznaczenie będzie widoczne także po zmroku. Możemy też rozejrzeć się za tabliczką wytrzymałą na działanie negatywnych czynników atmosferycznych. Nowoczesne oznaczenia dostępne w sklepach bez problemu dopasujemy do każdego obiektu.