Jak pozbyć się odpadów budowlanych?

Świeżo wybudowany dom cieszy oko, gorzej jest z pozostałością w postaci odpadów budowlanych. Nie brakuje przypadków, kiedy to gruz jest wywożony i wysypywany do pobliskiego lasu. Nie jest to jednak rozwiązanie zgodne z polskim prawem. Zanieczyszczanie środowiska to nieodwracalne szkody dla przyrody oraz możliwość nałożenia kary finansowej złapanej na gorącym uczynku osobie. Jak więc zutylizować materiały, które pozostały po remoncie? 

Przede wszystkim należy pamiętać, że kosztem remontu jest nie tylko odnowienie domu lub budynku, ale też utylizacja odpadów budowlanych. Spalanie ich w piecu może okazać się jeszcze gorszym rozwiązaniem, gdyż wiele materiałów wydziela bardzo szkodliwe dla zdrowia substancje. Wysypanie wszystkich resztek do pojemnika na śmieci to ostateczność. Mieszkańców obowiązuje segregacja odpadów, a te szkodliwe nie mogą być składowane razem z innymi. Jeżeli firma prowadziła remont lub budowała nasz dom często w takim wypadku pracownicy nie są skłonni do pozbycia się odpadów. Wówczas musimy we własnym zakresie znaleźć najlepsze rozwiązanie. Podstawowym sposobem pozbycia się śmieci budowlanych jest wynajęcie firmy zajmującej się odbiorem odpadów lub też wizyta w okolicznym urzędzie gminy, która udzieli nam niezbędnych informacji. Pomocą służą nam też Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, które część śmieci przyjmą nieodpłatnie. Warto też popytać znajomych, gdyż w wielu miastach istnieją punkty gromadzenia odpadów i selektywnej zbiórki. Informacje na ten temat uzyskamy też w okolicznych wspólnotach mieszkaniowych, które też pozbywają się w ten sposób pozostałości po remontach budynków.

Jeżeli mamy sporą ilość odpadów konieczne może być skorzystanie z kontenera dostarczanego przez firmę zajmującą się utylizacją odpadów. Wówczas taki pojemnik napełniamy, następnie firma zabiera go z danego terenu. W tym miejscu należy sprawdzić dokładnie z kim mamy do czynienia, nie brakuje tu osób liczących na szybki zarobek i wywożących szkodliwe śmieci na wysypisko lub do lasu. Potwierdzeniem uczciwego pozbycia się odpadów jest specjalny dokument wydawany przez firmę. 

Wyjątkowe odpady, na których zarobisz

Część odpadów bezpowrotnie opuści nasz teren, lecz na niektórych z nich jeszcze zarobimy. Wszelkiego rodzaju złom w postaci stalowych i metalowych elementów warto wywieźć na złomowisko. Natomiast dachówki lub cegły to dobry materiał na podbudówki, a wapno znajdzie zastosowanie w ogrodnictwie do zakwaszania gleby. Materiały jakich możemy pozbyć się bezproblemowo w każdym śmietniku to styropian, papier i plastik. Wszystkie inne takie jak farby, papa, lakiery, wełny należy zutylizować.