Jak skutecznie osuszyć budynek?

Prawidłowe osuszanie budynków to proces bardzo długi i wymagający czasu, najważniejsza jest więc prawidłowa ocena zjawiska i likwidowanie przyczyn pojawienia się wilgoci. Głównym powodem powstawania zawilgoceń jest brak odpowiedniej izolacji odcinającej dopływ wód gruntowych lub zły stan tejże izolacji. Możemy też zostać zalani ze względu na nieszczelność instalacji sanitarnych powodujących stały dopływ wody do murów.

Fundament oraz położona na nim konstrukcja betonowa często mają kontakt z ciekami wodnymi, gruntowymi i tym samym wilgocią mogącą prowadzić do zniszczenia ścian i powstawania zauważalnych miejsc objętych zawilgoceniem. Przykładem mogą być przebarwienia na ścianach, wykwity solne, co może skutkować w przyszłości łuszczeniem się farby na pomalowanych ścianach lub nawet pojawieniem się grzyba szpecącego wygląd budynku. Czynnością zapobiegawczą jaką powinniśmy zastosować jest regularna kontrola wszystkich systemów odpowiedzialnych za wilgoć w pomieszczeniach. Wśród nich znajdziemy m.in. odprowadzanie deszczówki z tarasów, dachu, sprawne działanie wentylacji w budynku, utrzymanie drożności drenaży, czy kontrolę stanu mykologicznego. Warto zadbać o każdy jeden aspekt pozwalający na pozbycie się wilgoci, gdyż nasza bierność może być powodem niemożności całkowitego osuszenia domu lub innego obiektu.

Metody usuwania wilgoci

Sposobów na pozbycie się zawilgoceń jest naprawdę wiele. My na potrzeby tego artykułu przyjrzeliśmy się tym najważniejszym. Wyróżniamy dwa podstawowe sposoby osuszania, które różnią się stopniem ingerencji w ściany budynków: nieinwazyjne i inwazyjne. Nieinwazyjne osuszanie ścian nie wymaga ponoszenia wielkich kosztów, inwazyjne natomiast przynosi bardzo dobry efekt dla dużo trudniejszych przestrzeni.

Nagrzewanie pomieszczeń to jeden z najpopularniejszych sposobów na pozbycie się wilgoci na małej przestrzeni. Wystarczy jedynie zwiększyć temperaturę w budynku do około 35 stopni Celsjusza, co pozwoli na odparowanie wilgoci ze ścian budynku. W tej metodzie bardzo ważna jest sprawna wentylacja, która odprowadzi parę wodną na zewnątrz. Sposób ten jest skuteczny jedynie w przypadku osuszania murów wewnętrznych i to wyłącznie dla niedużych siedlisk wilgoci. Nagrzewanie pomieszczeń to dobre rozwiązanie dla obiektów takich jak domy oraz mieszkania. Dla większych budynków odradzamy taki sposób osuszania.

Osuszanie mikrofalowe jak sama nazwa wskazuje polega na podaży fal, które wnikają w głąb ścian. To bardzo wydajna metoda, która sprawdza się wyłącznie w dobrze wentylowanych budynkach, które odprowadzą parę wodną na zewnątrz. Mikrofale docierają do głębokich warstw muru, co pozwala na skuteczną walkę nawet z dużym zawilgoceniem wewnątrz ścian. Minusem tej metody jest wysoki koszt takiej usługi oraz konieczność opuszczenia budynku przez osoby na co dzień w nim przebywające. Wynika to ze szkodliwości przebywania wśród takich fal.

Osuszanie kondensacyjne polega na skraplaniu pary wodnej znajdującej się w danym obiekcie. Metodę tą wykorzystuje się często w domach z wykorzystaniem specjalistycznych osuszaczy posiadających wentylator, który zasysa wilgotne powietrze. W zbiorniku urządzenia następuje proces kondensacji, wilgoć zostaje „wyłapana” z powietrza i już suche powietrze ponownie trafia do pomieszczeń. Pozwala to na obniżenie stopnia wilgotności, odparowanie i tym samym osuszenie ścian budynku.

Osuszanie absorpcyjne to bardzo podobna do poprzedniego sposobu metoda. Główną różnicą jest tutaj sposób pochłaniania wilgoci, gdyż taki osuszacz ma założony specjalny wkład na bazie żelu silikonowego, chlorku litu itp. Podobnie jak w przypadku osuszania kondensacyjnego tak i tutaj powietrze zostaje wchłonięte do wnętrza komory i granulatu. Osuszone powietrze jest wypuszczane ponownie bo pomieszczenia, w ten sposób pozbywamy się wilgoci.

Ostatni nieinwazyjny sposób to osuszanie podposadzkowe, które zgodnie z nazwą można wykonać w przypadku zalania budynku. W tym celu najpierw przeprowadza się pomiar wilgotności i ocenę zawilgocenia pomieszczeń. Po takim procesie możemy przeprowadzić usuwanie wody z posadzki, wykorzystujemy w do tego pompy ciśnieniowe zasysające wodę. Następnie na płaską powierzchnię wpuszczamy suche, ciepłe powietrze. Reszta wilgoci w ten sposób powoli odparowuje, a przestrzeń się osusza. W przypadku zalania oprócz osuszenia istotne jest późniejsze pozbycie się ewentualnych grzybów i pleśni, która może łatwo się namnażać.

Osuszanie inwazyjne

Osuszanie inwazyjne zwane metodą iniekcji polega na utworzeniu przestrzeni, która będzie swoistym uszczelniaczem. Taka przestrzeń tworzy się poprzez likwidację wilgoci i aplikacje do jej wnętrza specjalistycznego preparatu. To bardzo skuteczna metoda dla fundamentów praktycznie wszystkich budynków. Przyjrzymy się dokładniej dwóm najpopularniejszym i skutecznym metodom.

Pierwszą z nich jest iniekcja termiczna, którą możemy wykorzystać dla izolacji wilgoci kapilarnej. W celu jej wykonania w murze wierci się otwory o określonej średnicy. W tak przygotowane miejsce aplikowany jest strumień gorącego powietrza, który ma na celu osuszenie i usunięcie wilgoci w głębokich strukturach murów. Kiedy pierwszy etap mamy za sobą, kolejnym jest wypełnienie nawierconych otworów żywicami metylosilikonowymi; tworzą one powłokę ochronną przed wilgocią. Główną zaletą tej metody osuszania budynków jest jej skuteczność i czas prac potrzebny do całkowitego usunięcia wilgoci. Ta metoda pozwala zlikwidować głębokie zawilgocenia w ciagu kilku godzin. Koszt takiego osuszania jest zależny od grubości i specyfiki ścian lub fundamentów oraz od stopnia zawilgocenia budynku.

Iniekcja krystaliczna to bardzo podobna metoda, która jest wykorzystywana dla wilgoci kapilarnej, czyli nagromadzenia wody w kanalikach występujących w materiałach budowlanych. Taki wilgotny materiał w postaci fundamentu lub ścian budynku powoduje przenikanie wilgoci kapilarami w górne partie obiektu i prowadzi do zawilgocenia. Takie mikrokanaliki wypełnia się mieszaniną cementu portlandzkiego, wodą i aktywatorem krzemionkowym. Metoda ta polega na zjawisku tzw. dyfuzji aktywatora, który rozprowadza naszą izolacje po fundamentach. Sposób ten cechuje się naprawdę wysoką skutecznością osuszania i sprawdza się doskonale do osuszania fundamentów, gdzie brakuje dobrej izolacji. Z tej formy pomocy przy likwidowaniu wilgoci korzystają najczęściej właściciele starszych obiektów, które nie zostały prawidłowo zaizolowane.