Migające światło w domu, mieszkaniu. Jakie są przyczyny?

Światło, które miga zwykle oznacza, że instalacja elektryczna nie działa prawidłowo. Migające żarówki są pierwszym ostrzeżeniem pozwalającym na podjęcie ewentualnych napraw. Takie zachowanie się instalacji wcale nie musi oznaczać wielkiego problemu, niekiedy są to łatwe w rozwiązaniu sytuacje, czasem wymagają jednak od nas wezwania na miejsce elektryka. Czasowy brak prądu może przerodzić się w poważny problem. Wtedy niezbędny może okazać się agregat prądotwórczy. Sprawdzimy teraz możliwe przyczyny takiego działania oraz sposoby ich odnalezienia. 

1. Niewłaściwe podłączenie kabla zerowego do skrzynki z bezpiecznikami. Warto w tym miejscu sprawdzić przyłącze, czy trzyma się ono sztywno i nie ma żadnych nadpaleń mogących świadczyć o przegrzaniu instalacji elektrycznej.

2. Niewłaściwe podłączenie kabla fazowego. Tutaj należy podobnie jak poprzednio zajrzeć do skrzynki z bezpiecznikami, dodatkowo jeżeli mówimy o domu to sprawdzamy puszki i podłączenie kabla. Jeżeli tak jak wcześniej zauważymy nieprawidłowości to konieczna będzie interwencja elektryka.

3. Kiepskiej jakości złącze przy zasilaniu. Należy szczegółowo zbadać instalację i obserwować możliwe punkty „zapalne”, czyli charakteryzujące się zwiększonym wydzielaniem ciepła i nadpalonymi przewodami oraz izolacją.

4. Źle dobrane lub już zepsute bezpieczniki – w przypadku starych bezpieczników topikowych możemy mieć do czynienia z nadpaleniem się ich pomimo niewielkiego obciążenia. Bezpiecznik działający prawidłowo nie powinien się nagrzewać, jeżeli tak jest to oznacza konieczność wymiany.

5. Zwarcie na przewodach – występujące „bicie” w pewnym fragmencie instalacji może wywoływać miganie wskutek obniżonego napięcia. Wtedy należy znaleźć miejsce, gdzie występuje problem i potrzebne będzie wymiana tego odcinka lub całej instalacji.

6. Przeciążenie instalacji – jeżeli jest ona słabej jakości to może to prowadzić do przepalenia lub wyskakiwania bezpiecznika. Taki częsty proces zmusi nas prędzej, czy później do wymiany przyłącza elektrycznego w domu lub też całej instalacji.

7. Zmienne napięcie w instalacji – tutaj trzeba zweryfikować napięcie przy użyciu miernika cyfrowego. Brak stabilności może wynikać także z problemów z licznikiem, jeżeli je zauważamy to taki fakt powinniśmy zgłosić do dostawcy prądu, który usunie awarię.

Podsumowanie

Przyczyn migotania świateł może być naprawdę wiele. W przypadku bloku oprócz wyżej wymienionych możliwości, dochodzą jeszcze sposoby korzystania z instalacji przez sąsiadów. W przypadku użytkowania silnie prądożernych urządzeń taki stan może występować bez wady w instalacji. W sytuacji, gdy sami nie potrafimy czegoś naprawić lub znaleźć przyczyny najlepiej jest wezwać na miejsce fachowca. Elektryk sprawdzi wszystkie możliwości i podejmie się naprawy.