Oznaczenia materiałów budowlanych. Na co zwrócić uwagę?

Jeszcze przed zakupem materiałów warto zwrócić uwagę na ich jakość. Żeby móc ją ocenić trzeba znać obowiązujące w Polsce i na całym świecie normy stawiane przez specjalistów dla określonych produktów. Takie oznaczenia znajdziemy na opakowaniach wielu wyrobów, część z nich może okazać się dla nas ciemną magią. Postaramy się ten temat nieco rozjaśnić, aby wybór najlepszych jakościowo materiałów był dużo łatwiejszy. 

Obecnie funkcjonują dwa podstawowe oznaczenia. Kwestie wprowadzenia do sprzedaży materiałów budowlanych reguluje ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. W zapisach uwzględniono kwestie nadzoru nad materiałami, które są oznaczone w dwóch formach. Pierwsza dla materiałów pochodzących z Polski (oznaczenie krajowe B) oraz dla produktów z terenu Unii Europejskiej (oznaczenie CE). Oznaczenie CE to nic innego jak określenie zgodności z normami europejskimi potwierdzonymi przez specjalistów. Taki symbol potwierdza jakość produktu zgodną z międzynarodową specyfikacją techniczną materiału. Oznaczenie B potwierdza zgodność z krajowymi normami. Ten znak może być zawarty na krajowych materiałach jeśli dla poszczególnych produktów określono Polską Normę i produkt taki zyskał pozytywną opinię techniczną. Oba oznaczenia informują nas, że cechy danego materiału są właściwe i na bieżąco kontrolowane. Takim sprawdzaniem zajmuje się sam producent lub zleca szczegółowe sprawdzenie do Zakładu Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej.

Inne oznaczenia określają normę palności danego materiału. To bardzo istotna informacja, która mówi nam jaki wpływ ma ogień na wybrany produkt. Kwestie te reguluje tzw. oznaczenie euroklasy, który powinno być umieszczone na etykiecie naklejonej na określonym materiale. Podstawowe oznaczenia zapisywane są w formie liter i cyfr: A1, A2, B, C, D, E oraz F. Klasa A1 jest oznaczeniem materiału zupełnie niepalnego, A2 słabo palnego, a pozostałe literki określają produkty mniej odporne na działanie płomieni. Uzupełnieniem tych oznaczeń jest jeszcze literka „S”, która mieści się w zakresie liczbowym 1-3. Każda cyfra wskazuje na inną ilość wydzielanego dymu i tak s1 to małe i wolne tworzenie się dymu, a wyższe cyfry oznaczają gorsze właściwości. Jeszcze innym oznaczeniem jest literka „D”, mamy tu trzy wartości 0,1,2. Informują nas one o ewentualnym tworzeniu się płonących kropel dla danego materiału. Symbol d0 to całkowity brak takiej reakcji, z kolei d2 to już łatwe powstawanie gorących kropel.

Jeżeli jesteśmy przeciwni obecności niektórych substancji chemicznych zawartych w materiałach warto przyjrzeć się dokładniej samemu składowi. Trzeba wówczas zapoznać się z informacją zawartą na karcie charakterystyki produktu, jeżeli tej informacji nie ma to należy poprosić o nią sprzedawcę lub producenta. Jest to jego obowiązek, gdyż jako kupujący możemy sobie nie życzyć materiałów negatywnie wpływających na nasze zdrowie.