Rodzaje koparek budowlanych.

Wybór koparki dla naszej firmy to kluczowe zadanie, które ułatwi prowadzenie wszelkich robót ziemnych. Koparka pozwala na ładowanie ziemi oraz urobku na pojazdy do transportu, ale też na wykopywanie otworów niezbędnych do położenia wszelkiego rodzaju instalacji podziemnych. Za jej pomocą możemy też przenosić żwir, węgiel i wszelkiego rodzaju bryły, w tym gruz i kamienie.

Jak zbudowana jest koparka?

Jej budowa jest różna w zależności od zastosowania, podobieństwo dotyczy podwozia będącego elementem wspólnym. Podobnie wygląda też zabudowa nadwozia, gdzie umieszczony jest silnik, miejsce dla operatora i sprzęt sterujący. Zwykle do napędu koparki wykorzystywany jest mechanizm gąsienicowy, który umożliwia swobodną pracę bez względu na podłoże po jakim porusza się koparka. 

Dostępne na rynku koparki możemy podzielić na cztery rodzaje: koparki przedsiębierne, podsiębierne, zbierakowe i chwytakowe. Koparka przedsiębierna działa na poziomie dna wykopu. Sprawdzi się więc wtedy, gdy nasze pozostałe pojazdy budowlane, na które będziemy załadowywać np. żwir będą znajdowały się na wysokości górnej części wykopu lub też na dnie wykopu tuż obok ładowarki. Koparka podsiębierna natomiast pozwala na pracę na terenie poniżej samego pojazdu, jak i nad nim. Umożliwia to swobodną pracę bez wjeżdżania do wykopu. Minusem takiego rozwiązania jest możliwość przewrócenia się koparki jeśli wykop jest bardzo głęboki. Koparka zbierakowa to najbardziej uniwersalna z wymienionych urządzeń. Za jej pomocą możemy pracować praktycznie przy wszystkich rodzajach wykopów. Bez względu na to, czy pracujemy przy wykopywaniu fundamentów, na nierównych piaszczystych terenach, wszędzie tam taka koparka da sobie radę. Koparki zbierakowe są często wykorzystywane przy pracach hydrotechnicznych oraz w kopalniach odkrywkowych. Ostatni rodzaj, czyli koparki chwytakowe to dobre rozwiązanie do pracy w jamach o niedużej średnicy. Taka maszyna da sobie radę w przypadku wszelkiego rodzaju wykopów studziennych, przy pogłębianiu koryta rzeki lub przy wykonywaniu wykopów pod filary mostu.