Rodzaje koparek budowlanych.

Wybór koparki dla naszej firmy to kluczowe zadanie, które ułatwi prowadzenie wszelkich robót ziemnych. Koparka pozwala na ładowanie ziemi oraz urobku na pojazdy do transportu, ale też na wykopywanie otworów niezbędnych do położenia wszelkiego rodzaju instalacji podziemnych. Za jej pomocą możemy też przenosić żwir, węgiel i wszelkiego rodzaju bryły, w tym gruz i kamienie.

Jak zbudowana jest koparka?

Jej budowa jest różna w zależności od zastosowania, podobieństwo dotyczy podwozia będącego elementem wspólnym. Podobnie wygląda też zabudowa nadwozia, gdzie umieszczony jest silnik, miejsce dla operatora i sprzęt sterujący. Zwykle do napędu koparki wykorzystywany jest mechanizm gąsienicowy, który umożliwia swobodną pracę bez względu na podłoże po jakim porusza się koparka.  Czytaj dalej Rodzaje koparek budowlanych.