Zasady bezpiecznego korzystania z wciągarki budowlanej.

Praca na budowie wymaga umiejętności obsługi wielu różnych urządzeń. Jednym z nich jest wyciągarka budowlana za pomocą której możliwe jest transportowanie materiałów budowlanych i mniejszych narzędzi w górę lub w dół. To bardzo pomysłowe rozwiązanie, należy jednak korzystać z niego bez powodowania dodatkowego zagrożenia dla zdrowia i życia innych osób.

Wciągarkę budowlaną zawsze powinien obsługiwać przeszkolony pracownik, który zna zagrożenia i możliwości maszyny. Korzystanie z wciągarki przez osobę niewykwalifikowaną może skutkować niebezpieczeństwem dla nas samych oraz innych przebywających na budowie ludzi. Czytaj dalej Zasady bezpiecznego korzystania z wciągarki budowlanej.