Zasady bezpiecznego korzystania z wciągarki budowlanej.

Praca na budowie wymaga umiejętności obsługi wielu różnych urządzeń. Jednym z nich jest wyciągarka budowlana za pomocą której możliwe jest transportowanie materiałów budowlanych i mniejszych narzędzi w górę lub w dół. To bardzo pomysłowe rozwiązanie, należy jednak korzystać z niego bez powodowania dodatkowego zagrożenia dla zdrowia i życia innych osób.

Wciągarkę budowlaną zawsze powinien obsługiwać przeszkolony pracownik, który zna zagrożenia i możliwości maszyny. Korzystanie z wciągarki przez osobę niewykwalifikowaną może skutkować niebezpieczeństwem dla nas samych oraz innych przebywających na budowie ludzi.  Istnieją też duże zakłady przemysłowe, gdzie większość pracowników posiada już odpowiednie umiejętności i została przeszkolona. Jeśli już odbyliśmy odpowiednie szkolenie w tym zakresie to nadal musimy pamiętać, że dostępne w sprzedaży wciągarki budowlane będą różniły się nieco w zakresie obsługi. Należy w tym miejscu dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi dla danego modelu. Znajdziemy tam dokładne opisy zagrożeń, nakazów i zakazów dotyczących korzystania z urządzenia i zasad bezpieczeństwa. Dzięki temu przez  naszą nieświadomość nie dopuścimy do powstawania usterek, przeciążeń lub wypadków. Bez względu na to, czy wciągarka jest ręczna, mechaniczna, czy elektryczna należy regularnie konserwować sprzęt, a sam montaż urządzenia zlecić specjaliście.

Poniżej prezentujemy podstawowe zasady korzystania z wciągarek budowlanych:

    • nigdy nie trzymajmy dłonią krawędzi zgniatających i tnących

    • zawsze zwracajmy uwagę, czy nasza lina rozwija i zwija się równomiernie

    • osoby znajdujące się na dole budynku nie powinny znajdować się pod wciąganymi materiałami

    • stosujmy się do instrukcji mówiącej o maksymalnym udźwigu, nie należy przekraczać podanej przez producenta wagi

    • nigdy nie ciągnijmy za ciężary znajdujące się na końcu wyciągarki

    • niewskazana jest też praca ze zbyt luźną liną