Budowa systemu z panelami słonecznymi. Uzyskaj dotacje z programu „Mój prąd”.

Pomoc dla prosumentów posiadających dom i stawiających na panele słoneczne w obiekcie mieszkalnym to podstawowe zadanie najnowszego programu zaprezentowanego przez resort energii. Podstawowe cele i rozwiązania w ostatnich dniach ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Przekonywał on, iż w kasie państwowej zabezpieczono na realizację zadania kwotę aż 1 mld zł. Wsparcie finansowe uzyskają wszystkie zainteresowane osoby, które chcą zamontować fotowoltaikę w swoim domu. 

W ostatnich tygodniach Ministerstwo Energii podjęło współpracę z Ministerstwem Środowiska. Instytucje doszły do porozumienia i przyjęto formułę dofinansowania, które prosument może otrzymać na instalację fotowoltaiczną o mocy między 2 kW, a 10 kW. Zapisano w projekcie maksymalną stawkę wsparcia dla prosumentów. Na pojedynczy system fotowoltaiki można będzie dostać sumę 5000 zł rządowego wsparcia. Koszt kwalifikowany całej instalacji PV nie powinien przekroczyć 50%. Instalacja fotowoltaiczna, na którą chcemy uzyskać dotację powinna zostać ukończona przed złożeniem wniosku. Wniosek o dotację składamy dopiero po sfinansowaniu całej inwestycji ze środków własnych i posiadamy na to niezbędne dokumenty. Pomysłodawcy programu „Mój prąd” podjęli decyzję o regularnym przekazywaniu środków, a więc i realizacji całego projektu dofinansowań. Dotację będą przekazywane zgodnie z ograniczeniem potrzebnych formalności, co ma przyspieszyć realizację i tym samym otrzymanie kwoty 5 tys. zł. Pierwszym krokiem będzie więc przygotowanie i dostarczenie wniosku o dofinansowanie, kolejny krok to podpisanie dokumentów przez obie strony i skierowanie końcowego wniosku o dofinansowanie.

Twórcy programu przewidują zrealizowanie prawie 200 tys.  mikroinstalacji fotowoltaicznych. Niewątpliwie ogromną rolę odegra metoda finansowania do montażu paneli słonecznych w domach. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał zaawansowanie działań zmierzających do realizacji wcześniej omówionych zadań. Gospodarstwa domowe będą mogły przekazać nadwyżkę energii pozyskanej ze słońca do zakładów energetycznych, aby później w razie zapotrzebowania odebrać część prądu i ponownie wykorzystać bez dodatkowej opłaty. Nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie rozpocznie się przyjmowanie wniosków do programu „Mój prąd”. Zauważalne są podobieństwa między nowym programem, a już istniejącym pod nazwą „Czyste Powietrze”. Tak w jednym, jak i w drugim możliwe jest zainstalowanie fotowoltaiki z wykorzystaniem dofinansowania. Pozwala to wykonać instalację PV znacznie taniej. Poznaj możliwości fotowoltaiki: http://fotowoltaika-polska.pl