Dofinansowanie, premia na termomodernizację domu w 2020 roku.

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przynosi szereg korzyści. Jedną z nich jest ułatwienie dla osób, które chciałaby skorzystać z dofinansowania oraz kredytu na ocieplenie domu lub wymianę instalacji grzewczej. Wprowadzenie nowelizacji ma na celu wdrożenie jeszcze lepszych rozwiązań zmierzających do ograniczenia zużycia energii w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Celem jest także poprawa mikroklimatu oraz ograniczenie emisji szkodliwych dla środowiska substancji przez zmniejszenie ilości energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń. 

Premia termomodernizacyjna – definicja oraz zmiany

Premia termomodernizacyjna to nic innego jak pomoc finansowa umożliwiająca spłatę części kredytu pozyskanego na termomodernizację domu. W jej ramach możliwy jest częściowy zwrot kosztów poniesionych na wykonanie zadań takich jak: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja ścian zewnętrznych, modernizacja bądź wymiana instalacji grzewczej, pieca, kotła, kaloryferów, usprawnienie wytwarzania ciepłej wody użytkowej, usprawnienie systemu wentylacji. Inwestorzy, którzy postawili na termomodernizację domu i zdecydowali się na montaż nowoczesnych źródeł pozyskiwania energii mogą liczyć na dodatkowe korzyści. Przykładem może być tu wykonanie ocieplenia domu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu domu. W tej sytuacji inwestor może liczyć na wyższą premię termomodernizacyjną na poziomie nie 16%, lecz aż 21% kosztów kwalifikowanych. Nowelizacja ustawy wprowadza także uproszczony model obliczania premii, jej wysokość będzie od teraz zależna od wysokości kosztu inwestycji. Istotną z punktu właścicieli domów zmianą jest fakt, że od teraz termomodernizację będzie można realizować w dłuższym okresie. Dotychczas największym uznaniem cieszyły się inwestycji o krótkim czasie zwrotu.

Premia termomodernizacyjna wspólnie z kredytem

W ramach finansowania zadań termomodernizacyjnych możemy uzyskać premię jedynie przy skorzystaniu z kredytu. Jego warunki są określone w poszczególnych bankach, które współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przyjmuje się, iż kredyt udzielony na preferencyjnych zasadach musi stanowić minimum połowę (50%) kosztów działań termomodernizacyjnych. Decyzja o wprowadzeniu takiego warunku jest podyktowana faktem, iż do tej pory zdarzały się sytuacje realizacji inwestycji z możliwie niskim udziałem funduszy pozyskanych z kredytu w celu otrzymania premii termomodernizacyjnej.

Ile można zyskać przy połączeniu termomodernizacji z fotowoltaiką?

Wraz z wprowadzonymi zmianami w ustawie, zdecydowanie opłacalnym posunięciem wśród inwestorów wydaje się być połączenie działań termomodernizacyjnych z instalacją fotowoltaiczną na dachu budynku. W ten sposób obniżymy nie tylko koszt utrzymania budynku mieszkalnego, lecz uzyskamy wyższą kwotę premii termomodernizacyjnej. W przypadku, gdy wybierzemy wyłącznie termomodernizację za kwotę 100 000 zł, kwota z tytułu premii wyniesie 16 000 zł. Jeżeli jednak zdecydujemy się na montaż paneli słonecznych, suma ta wzrośnie do 21 000 zł. Premia modernizacyjna w obu przypadkach pełni funkcję spłaty zaciągniętego kredytu na przeprowadzenie działań zwiększających efektywność energetyczną w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Zobacz również: fotowoltaika dotacje.

Kto może skorzystać z premii?

Premia termomodernizacyjna przysługuje osobom fizycznym tj. właścicielom domów jednorodzinnych. Warto wiedzieć, że z takiej formy wsparcia mogą korzystać również rolnicy. Ponadto z premia przysługuje również spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym, zarządcom budynków, gminom, spółkom prawa handlowego.