Jak wygląda przegląd instalacji gazowej w domu lub mieszkaniu?

Instalacja gazowa powinna być regularnie kontrolowana. Wynika to z niebezpieczeństwa związanego z możliwością jej rozszczelnienia, co może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym wybuchu. Dokumentem określającym sposób i obowiązek wykonywania przeglądów w obiektach budowlanych jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o prawie budowlanym. Znajdziemy w niej określony czas przeprowadzenia kontroli. Co jeszcze jest sprawdzane podczas przeglądu instalacji gazowych? 

Dokument zawiera obowiązek przeprowadzenia kontroli minimum raz na rok. Dotyczy to nie tylko instalacji gazowej, ale też przewodów kominowych, czy wentylacyjnych. Dopiero w przypadku konstrukcji o wielkości powyżej 2 tys. mkw takiej kontroli dokonuje się dwukrotnie. Osobą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w domu lub mieszkaniu jest zawsze zarządca lub właściciel. Kontroli dokonują jednak wykwalifikowane osoby posiadające uprawnienia budowlane w tym zakresie lub osoby wykwalifikowane i posiadające uprawnienia do kontroli sieci gazowych, energetycznych. Jakie elementy są sprawdzane podczas przeglądu? Kontroler powinien sprawdzić stan techniczny całej instalacji, poszczególnych przyłączy oraz czy przewód jest poprowadzony w specjalnej osłonce wzmocnionej tworzywem. Sprawdzone powinny zostać wszelkie połączenia przewodów, sprawność działania urządzeń zasilanych gazem oraz podłączenia gazomierzy i armatury. Ciekawą tematykę dotyczącą budownictwa znajdziemy także pod tym adresem http://budujemy-przemyslowe.pl

Każda kontrola jest związana z wypełnieniem stosownego protokołu, który określa warunki instalacji w określonych latach. W dokumencie tym znajdziemy datę wykonania przeglądu oraz podpis pracownika sprawdzającego stan całej instalacji. Po zakończonej kontroli osoba odpowiedzialna za przegląd wydaje ocenę końcową dla instalacji, co w praktyce oznacza, iż jest ona sprawna lub nie nadaje się do użytku.