Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu fundamentu?

Pierwszą kwestią jakiej należy się przyjrzeć przy wykonywaniu fundamentu pod dany budynek jest zwrócenie uwagi na sam projekt i dostosowanie go do gruntu, na którym ma stanąć. To od tego zależeć będą nasze dalsze decyzje. Jeszcze przed przystąpieniem do prac powinniśmy skorzystać z badania geotechnicznego lub z dokładnego przeglądu dokumentacji hydrologicznej dla określonego terenu. Takie dokumenty może nam udostępnić pobliska gmina. 

W czasie przygotowywania projektu musimy uwzględnić wiele parametrów m.in. poziom wód gruntowych, nośność podłoża, obciążenia na jakie narażony będzie dany obiekt oraz głębokość strefy przemarzania. Informacja o przystosowaniu powierzchni pod wykonywanie prac betoniarskich powinna być zawarta wpisaniem stosownej informacji do dziennika budowy. Przyjmuje się kilka etapów, które pozwalają krok po kroku wykonać fundamenty:

– wytyczenie osi geometrycznych

– eliminacja humusu

– utworzenie warstw podkładowych

– wykonanie uzbrojenia

– wylanie betonu

– pielęgnacja betonu

– zrobienie izolacji przeciw wilgoci

– zasypanie fundamentów

Głębokość naszej wylewki z betonu powinna uwzględniać przede wszystkim głębokość przemarzania gruntu. Zupełnie inną grubość będą wymagały miejsca w Polsce, gdzie stale panują trudne warunki w postaci ujemnych temperatur zimą, a inne, gdzie okres ten przebiega łagodniej. Przyjmuje się, iż głębokość fundamentu powinna wynosić między 0,8-1,4 m. Średnia jaka jest zwykle wylewana to grubość w granicach 1 m. Łatwiej jest nam podjąć decyzję, gdy spojrzymy na przykłady. I tak największa głębokość jest stosowana w rejonach północno wschodnich. Natomiast 0,8 m i niżej to fundamenty w miejscach, gdzie występuje głównie teren piaszczysty. Jeżeli mamy już wylane podłoże warto zastanowić się nad sposobem wykonania ścian fundamentowych. Mamy tu do wyboru trzy materiały: bloczki betonowe, keramzytobetonowe oraz z cegły pełnej ceramicznej. Kolejnym sposobem jest wykorzystanie pustaków zasypowych zalewanych betonem lub też wylaniu betonu towarowego dla ścian monolitycznych.